เซ็นแบบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษามหานคร (18/07/63)
         คลิกอ่านเพิ่มเติม           ตรวจสอบรายชื่อ กยศ.           ตรวจสอบรายชื่อ กรอ.
 
เก็บตก รอบ 3 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษามหานคร คลิกอ่านเพิ่มเติม
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษามหานคร คลิกอ่านเพิ่มเติม
ระบบ e-Studentloan เปิดให้ทำสัญญากู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2563 คลิกอ่านเพิ่มเติม