ปีการศึกษา 2565
 
 
ขั้นตอนการยืนยันเบิกเงินกู้ยืมระบบ DSL ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับกู้เก่ามหานคร คลิกอ่านเพิ่มเติม (28/06/65)
ขั้นตอนลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับกู้เก่ามหานคร คลิกอ่านเพิ่มเติม (14/06/65)
 
การขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. | กรอ. ปีการศึกษา 2565 สำหรับกู้เกินหลักสูตร คลิกอ่านเพิ่มเติม (01/06/65)
การขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 65 คลิกอ่านเพิ่มเติม (04/04/65)
การขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2565 สำหรับกู้รายใหม่และกู้ต่อเนื่องฯ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป คลิกอ่านเพิ่มเติม (10/03/65)