สอบถามการโอนเงินค่าครองชีพ ธ.กรุงไทยฯ โทร. 0 2208 8699 ศูนย์สายใจ กยศ. โทร. 0 2016 4888